PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Vzgoja za zdravje je dinamični proces učenja. Ne pomeni le širjenja informacij, ampak je aktiven proces informiranja, motiviranja in učenje posameznikov, da pridobijo veščine, s katerimi bodo lažje vzpostavili in okrepili zdrav življenjski slog.

Šolsko obdobje je obdobje hitre rasti in razvoja, istočasno pa je zelo občutljivo obdobje, v katerem različni dejavniki okolja, način življenja, prehranjevanja in drugo vplivajo ne samo na rast in razvoj otroka, temveč na nastanek in razvoj različnih motenj in bolezni. Prav zaradi občutljivosti v tako pomembnem obdobju razvoja, otroci potrebujejo posebno skrb odraslih.

Izvajalci vzgoje za zdravje iz Zdravstvenega doma Ormož, se redno vključujemo z različnimi vsebinami / temami v skrb za zdravje otrok in mladostnikov v šolsko okolje.1. Program za predšolske otroke:

Program za predšolske otroke se izvaja v vseh starostnih skupinah.

Izvajajo se štiri vsebine:
 • Preprečevanje poškodb in PP,
 • Osebna higiena – higiena rok,
 • Zdrav način življenja,
 • Ko moj medvedek zboli.
Primeri delavnic za otroke in predavanj za starše in vzgojitelje: Zdrave navade predšolskih otrok.2. Program za osnovnošolce:

Vsebine so prilagojene starostni skupini, kateri je delavnica namenjena.

Delavnice vsebujejo teme o zdravem načinu življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam.

Vsebina:
 1. razred: ZDRAVE NAVADE
 2. razred: OSEBNA HIGIENA
 3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENA
 4. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB
 5. razred: ZASVOJENOST
 6. razred: ODRAŠČANJE – dve plati medalije
 7. razred: DUŠEVNO ZDRAVJE - pozitivna samopodoba in stres
 8. razred: MEDSEBOJNI ODNOSI
 9. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
Posamezna delavnica traja dve šolski uri.

Vsebina delavnic je opisana v prilogi Za boljše zdravje otrok in mladostnikov.

Poleg obveznih vsebin lahko izvajalci v šoli izvajamo tudi druge vsebine.3. Program za srednješolce:

- Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
- Zdrav način življenja in prehrana mladostnika
- Duševno zdravje mladostnika
- Varna izbira za odgovorno spolnost
- »Proste roke, čista pljuča« (program za opuščanje kajenja)4. Izobraževanje pedagoških delavcev:

Izobraževanje pedagoških delavcev se izvede vsaj enkrat v šolskem letu. Skupno trajanje izobraževanja je 45 - 90 minut.

Vsebina za pedagoške delavce je po dogovoru.Predavanje za starše se izvede vsaj enkrat v šolskem letu. Skupno trajanje predavanj je 45 - 90 minut.

Vsebina zdravstveno vzgojnega predavanja je po dogovoru.
Gor