ZDRAVO ŽIVIM

Udeleženci pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga (zdrave prehrane, telesne dejavnosti, nekajenja, opuščanje tveganega/škodljivega pitja alkohola, obvladovanja stresa, spanja ipd.) za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. Prav tako pridobijo motivacijo in podporo za spremembo vedenja, povezanega z zdravjem.

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe 19+, s prisotnimi dejavniki tveganja za KB, ogroženi za razvoj KB ter kronični bolniki
Časovni obseg: 1 srečanje, ki traja 120 minut
Št. udeležencev v skupini: 10Gor