PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in način zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci v skupini si lahkoizmenjajo izkušnje in se medsebojno podpirajo.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregledane odrasle osebe z diagnozo depresije, osebe napotene s strani psihiatra in osebe pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi depresije ter njihovi svojci.
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo po 90 minut in en 15-minutni individualni posvet za posameznika v času trajanja delavnice.
Št. udeležencev v skupini: 6Gor