PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti anksioznosti (tesnobe), vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja. Prav tako pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje. Z drugimi udeleženci skupini si lahko izmenjajo izkušnje inse medsebojno podpirajo.

Kdo se lahko udeleži delavnice: preventivno pregledane odrasle osebe z diagnosticiranimi anksioznimi motnjami, osebe napotene s strani psihiatra in osebe, pri katerih so prisotni obremenjujoči simptomi anksioznih motenj, ter njihovi svojci.
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo po 90 minut in en 15-minutn individualni posvet za posameznika v času trajanja delavnice.
Št. udeležencev v skupini: 6


Gor