PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE STRESA

Udeleženci v delavnici spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

Kdo se lahko udeleži delavnice: odrasle osebe s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni, ogroženi za razvoj kroničnih bolezni ter kronični bolniki, ki jih stres obremenjuje v vsakdanjem življenju.
Časovni obseg: 4 tedenska srečanja v skupini, ki trajajo po 90 minut in en 15-minutni individualni posvet za posameznika v času trajanja delavnice.
Št. udeležencev v skupini: 8

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/spoprijemanje_s_stresom_-_prirocnik_za_udelezence_delavnice.pdf


Gor