SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja.Kadilci se lahko vključijo v tisto oblikosvetovanja, ki jim bolj ustreza.

Kdo se lahko udeleži delavnice:
vsi kadilci
Časovni obseg skupinskega svetovanja: 6 tedenskih srečanj v skupini, ki trajajo po 90 minut.
Št. udeležencev v skupini: 6


Gor