IZVAJALCI ZDRAVSTVENE VZGOJE V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA


phone (02) 741 09 27
smartphone 041 943 000 ali 051 274 778
mail ckz@zd-ormoz.si

Vodja Centra za krepitev zdravja:
Valerija Rotar, dipl. dietetičarka

Koordinator Programa za krepitev zdravja v ZD in lokalni skupnosti:
Marjana Kelenc, dipl.m.s.

Izvajalci programa za krepitev zdravja za odraslo populacijo:
Tilen Bezjak, dipl. kineziolog
Amanda Djakovič, dipl. fizioterapevtka
Anita Ferjuc, dr. med. spec. druž. med.
Nataša Gabrovec, dipl. kineziologinja
Marjana Kelenc, dipl.m.s.
Blaža Krasnik, mag. psihologije
Janja Ožinger, dipl.m.s. v patronažnem varstvu
Valerija Rotar, dipl. dietetičarka
Špela Šerod, dipl.m.s.
Lea Vidovič, mag. psihologije

Priprava na porod in starševstvo:
Blaža Krasnik, mag. psihologije
Lidija Kšivanek Goršič, dr. med spec.
Janja Ožinger, dipl.m.s.
Sabrina Pernjak, dipl. bab., dipl.m.s.
Anita Pleh, dipl.m.s.

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov:
Marjana Kelenc, dipl.m.s.

Vzgoja za ustno zdravje:

Špela Šerod, dipl.m.s.
Gor