IZVAJALCI ZDRAVSTVENE VZGOJE V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA


Tel.: (02) 741 09 27 ali 041 943 000
E-mail: ckz@zd-ormoz.si

Vodja Centra za krepitev zdravja:
Pavla Govedič, dipl.m.s.


Koordinator Programa za krepitev zdravja v ZD in lokalni skupnosti:
Marjana Kelenc, dipl.m.s.

Izvajalke programa za krepitev zdravja za odraslo populacijo:
Albina Črnjavič, dipl. fiziotetapevtka,
Nataša Gabrovec, dipl.kineziologinja,
Pavla Govedič, dipl.m.s.,
Marjana Kelenc, dipl.m.s.,
Janja Ožinger, dipl.m.s. v patronažnem varstvu,
Barbara Ozbič Kirijakopulos, uni. dipl. inž. živil. tehnol., dietetičarka, IBCLC
Alenka Simonič, dr.med.spec.,
Špela Šerod, dipl.m.s.,
Lea Vidovič, mag. psihologije.

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov:
Marjana Kelenc, dipl.m.s.,
Sabrina Pernjak, dipl. bab., dipl.m.s.,
Špela Šerod, dipl.m.s.

Priprava na porod in starševstvo:
Pavla Govedič, dipl.m.s.,
Lidija Kšivanek Goršič, dr. med spec.,
Barbara Ozbič Kirijakopulos, uni. dipl. inž. živil. tehnol., dietetičarka, IBCLC
Janja Ožinger dipl.m.s.,
Sabrina Pernjak, dipl. bab., dipl.m.s.,
Anita Pleh, dipl.m.s.,
Lea Vidovič, mag. psihologije.

Zobozdravstvena vzgoja:

Pavla Govedič, dipl.m.s.
Gor