SODELOVANJE PATRONAŽNE SLUŽBE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Patronažna služba Zdravstvenega doma Ormož je organizirana, kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega varstva. Področje našega dela obsega preventivno dejavnost in kurativna dejavnost- zdravstvena nega bolnika na domu.

Da bi se približali našim uporabnikom v lokalni skupnosti in bili čimbolj dostopni vsem, mesečno v vsaki krajevni skupnosti organizirana krajša predavanja, meritve in svetovanja. Za vse občane smo tudi dnevno dosegljivi med 14-15 uro na telefonu 02/741 09 17.

Kraj

Čas

Datumi srečanj v letu 2020

Ormož, Rdeči križ

8 -9 ure

14.2., 13.3., 17.4., 15.5., 19.6.

Velika Nedelja, krajevna skupnost

11-12 ure

13.2., 12.3., 16.4., 14.5., 18.6.

Podgorci, krajevna skupnost

12-13 ure

12.2., 11.3., 15.4., 13.5., 17.6.

Ivanjkovci, ambulanta

9-10 ure

13.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6.

Kog, krajevna skupnost

13-14 ure

17.2., 16.3., 20..4., 18.5., 15.6.

Miklavž pri Ormožu, krajevna skupnost

9-10 ure

18.2., 17.3., 21.4., 19.5., 16.6.

Središče ob Dravi, ambulanta

12-13 ure

19.2., 18.3., 22.4., 20.5., 24.6.

TEME PREDAVANJ:

FEBRUAR:  Zimska obolenja dihal in higiena rok

MAREC: Možganska kap in znaki GROM

APRIL: Kako do medicinsko tehničnih pripomočkov                          

MAJ: Oskrba ran na domu

JUNIJ: Stres in depresija


Gor